Новости проекта
Мобильное приложение Schools.by

Планы - конспекты занятий

Дата: 4 марта 2021 в 19:40

План  заняткаў

Дзіця і грамадства

Тэма: “Прафесіі дарослых”

Мэта: Сісэматызаваць уяўленні дзяцей аб розных  прафесіях; развіваць увагу, мысленне, памяць, мову, выхоўваць паважлівыя адносіны  да людзей   розных прафесій.

Ход  занятку:

    -Прывітанне:

Добры дзень ножкі – раз, раз, раз

Добры дзень далонькі – плясь, плясь, плясь

Добры дзень шчочкі – плюх, плюх, плюх

Пухленькія шчочкі – плюх, плюх, плюх.

Добры дзень вочкі – морг, морг, морг,

Добры дзень мой носік – бім, бім, бім,

Добры дзень дзеткі – прывітанне усім.

Вых. Дзеці, паслухайце уважліва словы, якія я зараз скажу: выхавацель, мастак, міліцыянер, прадавец, настаўнік, доктар. Як гэтыя усе словы можна назваць адным словам (прафесіі)

 

   - Гульня “Я умею”

   -Вых. Назавіце прафесіі людзей на малюнках (прадавец, маляр, доктар, настаўнік, цясляр)

  

-Гульня “Закончы сказ”

Вучыць дзяцей ў школе          (настаўнік)

Сцены фарбуе                           (маляр)

Лечыць ад хваробы дзетак і дарослых(доктар)

Дзверы майструе  (цясляр)

-Гульня  “Назаві правільна”

Як называюць таго, хто зварвае  трубы (зваршчык)

Працуе на кране  (кранаўшчык)

Працуе на экскаватары (экскаватаршчык)

Доіць кароў (даярка)

Стварае музыку (кампазітар)

Піша вершы (паэт)

Фізкультхвілінка

Я – шофёр – помыл машину, сел за руль и выгнул спину

Подметает дворник двор , убирает дворник сор

Наш охранник на посту  смело смотрит в темноту

А сапожник сапоги  для любой сошьёт ноги

Наши лётчики – пилоты  приготовились к полёту

Я – маляр, шагаю к вам с кистью и ведром

Свежей краской буду сам красить новый дом

-Гульня з мячом “Хто з чым працуе”

Цырульнік – (з нажніцамі)

Маляр – (з пэндзлем)

Цясляр – (з малатком)

Дворнік – (з мятлой, лапатай)

Шафёр – (руль,машына)

Садоўнік (граблі, лапата, лейка)

-Вых. Паглядзіце на малюнак, назавіце прадметы і скажыце, чалавеку якой        прафесіі яны патрэбны

1) Пліта, сатруля, патэльня, друшляк, чарпак (кухару)

2)Мальберт, фарбы, аловак, папера, пэндзлік  (мастаку)

3)Манекен, тканіна, нажніцы, вымяральная стужка, швейная  машына  (швачцы)

-Інтэрв’ю   “Мая будучая прафесія”

Вых. пытаецца ў дзяцей

-Кім вы хочаце працаваць, калі вырасціце?  (адказы дзяцей у мікрафон)

-Вых. чытае верш

Стол, за которым ты сидишь.

Кровать, в которой ты уснёшь.

Тетрадь, тарелка, вилка, нож.

И каждый гвоздь, и каждый дом,

И каждый ломоть хлеба

Всё это создано трудом,

А не свалилось с неба!

За всё, что сделано для нас,

Мы благодарны людям

Придёт пора, наступит час –

И мы трудиться будем!

-Падвядзенне вынікаў заняткаў

Занятак

Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін

Тэма: пераказ апавядання Канстанціна  Ушынскага

“Чатыры  жаданні”

Мэта: развіваць уменне з дапамогай выхавальніка звязна і паслядоўна пераказваць мастацкі твор, разнастайна перадаваць дыялог дзеючых асоб;  замацаваць уменне адрозніваць і правільна называць з’явы прыроды, іх прыметы, падбіраць словы, супрацьлеглыя па значэнні; практыкаваць у дапасаванні прыметнікаў  да назоўнікаў у родзе; удакладніць і замацаваць правільнае вымаўленне гука  [дж]

   Ход заняткаў

-Арганізацыйны момант, прывітанне

-Вых. Паглядзіце, калі ласка, на малюнкі  і назавіце поры года, якія на іх адлюстраваны(адказы дзяцей)

-Так, гэта  восень, зіма, вясна, лета. Якая бывае восень, якія словы можна падабраць, каб апісаць яе?

Пра  восень у залатым убранні дрэў можна сказаць, што яна…(залатая)

Пра восень з дажджамі – што яна…(дажджлівая)

Пра  восень з ураджаем – што яна….(ураджайная)

-Гульня  “Дадайце слаўцо”. Я буду называць словы, а вы да іх дадаваць слова “восеньскі”

Дзень які?.....    (восеньскі)

Вечар  які?.....   (восеньскі)

Лес  які?.....       (восеньскі)

Ліст які?.....        (восеньскі)

Дождж які?....   (восеньскі)

Ураджай  які?...(восеньскі)

Месяц  які?...     (восеньскі

-Скажам гучна.  Джы – джы – джы – увосень ідуць дажджы.

Вых. Пра якую пару года мы з вамі расказвалі? (пра восень)

А зараз раскажам пра зіму

Зіма са снегам, або….     (снежная) зіма

Зіма з марозамі  або…   (марозная) зіма

Зіма з халадамі або…    (халодная) зіма

Гульня “Дадайце слаўцо”. Я буду называць словы, а вы будзеце дадаваць слова  “зімовая”

Сцюжа…..      (зімовая)

Сняжынка      (зімовая)

Завіруха         (зімовая)

Галалёдзіца  (зімовая)

-Вых.Мы расказвалі пра восень і зіму, а цяпер раскажам пра вясну.

Пра вясну ў зялёным убранні можна сказаць што яна     (зялёная)

Пра вясну з кветкамі – што яна   (квяцістая)

Пра вясну з сонцам  (сонечная)

Гульня  “Дадайце слаўцо”

Я буду называць словы, а вы дадаваць слова “вясновыя”

Лісцікі       (вясновыя)

Кветкі       (вясновыя)

Воблачкі  (вясновыя)

Вых.Мы расказвалі пра восень, зіму, вясну,  а зараз раскажам пра лета.

Пра лета з сонцам можна сказаць - (сонечнае)

Са спякотай – (спякотнае)

З цяплом – (цёплае)

Вых.Пагуляем у гульню   з мячом “Скажы наадварот”

Надвро’е цёплае,  а наадварот -….. (халоднае)

Восень ранняя, а наадварот-….(позняя)

Хмарка белая, а наадварот-….(чорная)

Дзень доўгі, а наадварот-….(кароткі)

Вада замярзае, а лёд-….(растае)

Ураджай маленькі, а наадварот-…(вялікі)

Лета цёплае, а зіма-…(халодная)

Днём светла, а ноччу-….(цёмна)

Фізкультхвілінка

Зайка шэранькі сядзіць і вушамі шэвяліць

Вось так, вось так і вушамі шэвяліць.

Зайку холадна сядзець, трэба лапачкі пагрэць

Вось так, вось так, трэба лапачкі пагрэць.

Зайку холадна стаяць, трэба зайку паскакаць

Вось так, вось так, трэба зайку паскакаць.

Зайку воўк напужаў, зайка хутка паскакаў

Вых.Паслухайце апавяданне Канстанціна Ушынскага “Чатыры  жаданні”

Работа над пытаннямі па зместу апавядання

-Пра каго расказваецца ў апавяданні?

-Што рабіў  Міця зімой (Катаўся на саначках і каньках)

-Які настрой ў яго быў зімой(Вясёлы, бадзёры)

-Якое жаданне выказаў хлопчык бацьку (Ён хацеў, каб заўсёды была зіма)

-Што рабіў хлопчык з надыходам вясны на лузе? (Міця бегаў за матылькамі, рваў кветкі.) Якія былі матылькі? (Матылькі былі стракатыя)

-Як хлопчык гаварыў пра вясну? (Што за хараство гэтая вясна!)

-Куды адправіўся Міця з бацькам летам? (На сенажаць)

-Як хлопчык весяліўся ўвесь дзень? (Лавіў рыбу, збіраў ягады, куляўся ў духмяным сене)

-Што сказаў Міця бацьку вечарам? (Я сёння павесяліўся і хацеў бы каб лету канца не было!)

-Дзе апынуўся Міця ўвосень?  (У садзе)

-Што рабілі людзі ў садзе? (Збіралі румяныя яблыкі і жоўтыя грушы)

-Які быў настрой у Міці? (Міця быў у захапленні) Што хлопчык сказаў бацьку пра восень?  (Восень лепшая пара года!)

-А што хлопчык гаварыў бацьку раней пра вясну, зіму, лета. Хлопчыку падабаюцца ўсе чатыры пары года, а якая пара года падабаецца вам?

Вых.чытае апавяданне другі раз.

-Пераказ апавядання па частках, з апорай на малюнкі

-Вых.Раскажыце, чым закончылася апавяданне.Што зрабіў бацька? (Паказаў сыну сваю кніжку, дзе было запісана, што ён тое ж самае гаварыў і пра вясну, і пра зіму, і пра лета.

Кожная пара года хлопчыку здавалася лепшай папярэднюю.

Летам было добра, а ўвосень яшчэ (лепш)

Восенню добра, а ўзімку яшчэ (лепш)

Узімку добра, а увесну яшчэ (лепш)

-Вынік занятку. Ці спадабаўся вам наш занятак? З якім творам мы сёння  пазнаёміліся? (Апавяданне “Чатыры жаданні”), Хто напісаў (Канстанцін Ушынскі)

Заочное путешествие "Осень в лесу"                                 

Задачи :

-Углубить и конкретизировать представление об условиях жизни растений и животных, птиц  осенью

-Закрепить знания детей о природе, о бережном и заботливом отношении к ней.

-Развивать творческие способности детей, смекалку и сообразительность детей, их эрудицию, умение излагать свою мысль.

- Воспитывать  любовь, доброту, умение видеть и откликаться на красивое в природном окружении.

-Приучать детей заботиться о птицах, испытывать радость от сознания того, что в трудное зимнее время они помогли птицам.

Предварительная работа:

рассматривание картин о природе, чтение рассказов и стихов, разбор пословиц и поговорок, примет о осени .

I Организационный момент

1. Приветствие.

Воспитатель: Ребята, мы сегодня с вами  пойдём в гости, а вот к кому, попробуйте догадаться…

Дом со всех сторон открыт

Он резною крышей крыт .

Заходи в зелёный дом

Чудеса увидишь в нём  .

Весною – веселит , летом – холодит ,

Осенью – питает , зимою – согревает . (лес )

Конечно, лес. А что такое ЛЕС?

(Это место, где растёт много деревьев, кустарников, ягод, грибов, живут звери, птицы, насекомые)

Лес –большой дом, в котором живёт много жильцов, соседей и каждый из них занимает  свой «этаж». Они живут вместе в одном лесу, каждый находит себе пищу, места для гнёзд, нор.

Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья ?(осень)

Значит, в какой лес мы  с Вами сегодня пойдём?

(В осенний).

Кто из Вас бывал в лесу?

Значит, вы знаете правила поведения в лесу, давайте их повторим.

(Детям показываются плакаты с запрещающими знаками "Что нельзя делать в лесу")

- Нельзя шуметь, бегать в лесу.

- Надо беречь муравейники, потому что муравьи – санитары леса.

- Не стоит подходить близко к гнёздам птиц.

- Нельзя обрывать в лесу паутину и убивать пауков.

- В лесу нужно ходить по тропинкам, чтобы не втаптывать траву в почву, нельзя рвать цветы, ловить бабочек, стрекоз и других насекомых.

- Нельзя ловить животных и птиц и уносить их домой.

- Нельзя разжигать костёр.

Молодцы, ребята! Вы хорошо усвоили правила поведения в лесу. Значит, можно идти в гости. (показ слайдов леса )

“В лес осенний на прогулку приглашаю вас пойти.
Интересней приключенья нам, ребята, не найти!
Друг за другом становитесь, крепко за руки держитесь.
По дорожкам, по тропинкам, по лесу гулять пойдём.
Может быть, в лесу осеннем мы кого-нибудь найдём”.

Давайте выберем считалкой того, кто пойдёт первым.

Считалка:

“Журавли летят на юг
Засыпает майский жук.
Каждый день идут дожди
Ты тепла уже не жди.

Возьмёмся за  руки , друзья и по тропе лесной отправимся туда ,

где лес манит листвой  .Закроем глаза и, сделаем шаг  , хлопнем в

ладоши тихонько вот так .

Вот мы в лесу, полюбуйтесь красотой осеннего леса.(Воспитатель надевает на голову шапочку “осени”).

“Здравствуйте, ребята! Я осень бываю разной. Бываю тёплой и щедрой, холодной и красивой, дождливой и серой.

Если на деревьях листья пожелтели,

Если в край далёкий птицы улетели,

Если небо хмурое,

Если дождик льётся -

Это время года осенью зовётся.  (читает ребёнок )

Правильно , в этом стихотворении очень точно говорится  о осени .

Ребята  присаживайтесь  на брёвнышко ,уселись вот и отлично .

Ребята, назовите осенние месяцы .

А какие признаки осени вы  знаете? Только не кричим , помните вы уже большие и вы в гостях .

( Постепенно становится холодно, меньше света, небо закрыто облаками, идёт моросящий дождь, сырой и холодной стала почва.Изменились листья на деревьях, идёт листопад, не слышно пение птиц).

А какие ещё признаки осени Вам знакомы? (день короче , ночь длиннее )

Ребята , я волшебница осень превращу вас на минутку в осенний лес . Хотите !

Физкультминутка

Руки подняли и покачали – это деревья в лесу.

Локти согнули, кисти встряхнули– ветер сбивает росу.

Плавно руками помашем – это к нам птицы летят.

Как они сядут, покажем: крылья сложили назад.

Молодцы! Вы отлично изобразили деревья и птиц . Присаживайтесь .

Ребята , в этом осеннем лесу живёт много птиц .

Каких птиц Вы знаете?Ответы детей . Молодцы! А теперь я вам загадаю загадки о птицах, вы готовы отвечать ?    

Помните , загадку дослушиваем до конца .

Кто присел на толстый сук

И стучит: «Тук-тук, тук-тук!»?

Грудка ярче, чем заря,

У кого?                 (дятел)

 Ребята , это что за звук в моём лесу ?

Кто летает, кто стрекочет —

Рассказать нам новость хочет? (сорока)

Я весь день ловлю жуков

Ем букашек ,червяков

Зимовать не улетаю

Под карнизом обитаю

.( воробей )

Живёт в своём доме, спит на соломе

  На высоком шесте распевает в высоте

( скворец )

  Прилетает к нам с теплом ,

Путь проделав длинный

Лепит домик под окном

Из травы и глины

( ласточка )

 Листья падают с осин ,

     летит в небе острый клин

.( журавли )

Все ли птицы остаются в лесу на зиму?

(Нет, некоторые улетают на юг)

Как называются птицы, которые проводят зиму в тёплых краях?

(Перелётные)

А почему они улетают?

(Перелётные птицы питаются  насекомыми,  а осенью насекомые исчезают.Многие из птиц теплолюбивые,  а осенью холодает.)

Каких перелётных птиц Вы знаете?

(Журавли, гуси, лебеди, скворцы, ласточки)

Как называются птицы, которые остаются с нами на зиму?

(Зимующие)

Чем питаются зимующие птицы?

(Ягодами рябины, зёрнами, семечками и крошками хлеба, которые дают люди.)

Как нужно заботиться о зимующих птицах?

(Делать кормушки, не забывать добавлять корм в кормушки)

Какую пользу приносят птицы?

Почему их называют санитарами леса?  Если бы не было птиц , насекомые заполонили бы такое большое пространство и уничтожили всю растительность .А так же птицы делают на зиму запасы и  забывают про них иногда .Семена прорастают и становятся деревьями.

А теперь отгадайте загадки о животных.

Просыпается весной,

А зимой под снежный вой

Спит в избушке снеговой.

(медведь) как он готовится к зиме ?

День и ночь по лесу рыщет,

День и ночь добычу ищет,

Ходит, бродит он молчком,

Уши серые торчком.

(волк)

Я сознаюсь виновата,

Я хитра, плутовата.

Я в курятник вечерком

Часто бегаю тайком. (лиса)

Трав копытами касаясь,

Ходит по лесу красавец.

Ходит смело и легко,

Рога раскинув широко.

(олень)

Угадайте, что за шапка,

Меха целая охапка.

Шапка бегает по бору,

У стволов грызёт кору.

(заяц)  ( изобразить зверей  и показ слайдов ) Ребята , волк ,лиса, олень .заяц  ,как они готовятся к зиме ?

Лесом катится клубок , у него колючий бок

Он охотится ночами за жуками и мышами ( ёж )

 А что происходит с ежом ?

Хожу в пушистой шубе ,

Живу в густом  лесу ,

В дупле на старом дубе

орешки я грызу . ( белка )

Ребята ,что общего у моих животных ? Конечно , они все живут в лесу и это дикие животные .

Рассказы детей об изменениях в окраске меха зверей, о запасах на зиму.

Игра  на воображение

Лисичка рыжая шагает ,

Хвостом дорогу заметает ,

По листве петляет зайка,

Вправо-скок и влево  -скок

Ты его лиса , поймай –ка ,

Убежит он со всех ног .

По листочкам  мчится волк

Серый волк , зубами щёлк.

Вперевалку ходит мишка

Косолапый наш топтыжка .

Белка скачет , белка скачет

Словно серый  мягкий мячик .

Молодцы ,вы прекрасно изобразили зверей ,как настоящие артисты.Присаживайтесь .

Я хочу сыграть  ещё с вами

Игра на внимание  « Угадайка»

– Кто на себе дом носит? (Улитка)

 Не птичка, а с крыльями. (Бабочка)

– У какого зверя куст на голове? (Лось)

– Куда исчезают насекомые с наступлением зимы?

– Какие животные впадают в спячку? (Барсук, медведь, ёж, суслик, хомяк)

– Какие животные меняют на зиму окраску. (Заяц, белка ,лиса)

– Какая птица не вьёт гнезда и не выводит птенцов? (Кукушка)

– Какую птицу называют «лесным доктором»? (Дятла)

– Без чего не сможет расти растение? (Свет, вода, тепло). Умницы и умники .

Осень: “Давайте сядем на лесной полянке и посмотрим на деревья..Что вы видите? Какого цвета стали листья? Почему листья изменяют свой цвет осенью?”. Дети: “Листья становятся жёлтыми, красными, увядают, потому что им не хватает тепла”.

Осень: “Правильно, становится холоднее, и деревья изменяют окраску листвы, готовятся к зиме.

“Падают с ветки золотые монетки,

Землю покрывают, когда это бывает?”.

Дети: “Это бывает осенью, и начинается это  в октябре”.

Как приятно ходить по земле, устланной разноцветными листьями. Слушать, как тихо они шуршат под ногами. На что похожа земля, укрытая листьями?

(На ковёр).

Дует ветер, летят листья.   Что происходит в природе ?

( слайд о листопаде )

(Листопад)

А что это такое Листопад?

(Деревья приспосабливаются к условиям зимы. Осенью много воды, но дерево не может её взять. Осенью земля стала холодной, а холодную воду корни всасывать не могут. Поэтому листья желтеют и опадают).

Давайте поиграем с листьями, устроим свой листопад! Я буду деревом , а вы моими листочками , тихонько возьмите по 2 листа и станьте возле меня .

Мы листики осенние,

На ветках мы сидели(ребёнок читает )

А ветер подул, мы все полетели.

Ребята , какие вы молодцы вы столько знаете о лесе.

Давайте сыграем ещё в одну словесную игру « да или нет «

«Да! »хорошо, если плохо - говорите: «Нет! ». Слушайте внимательно:

Я пойду сейчас в лесок

И сорву ромашку. (Нет)

Съем я вкусный пирожок

И выброшу бумажку. (Нет)

Лишний хлебушка кусок

На пеньке оставлю. (Да)

Ветку ели подвяжу,

Колышек поставлю. (Да)

Разведу большой костёр

И тушить не буду. (Нет)

Сильно-сильно насорю

И убрать забуду. (Нет)

Мусор весь я уберу,

Банку закопаю. (Да)

Я люблю свой край родной,

Природу оберегаю! (Да)

Молодцы ! Правильно отвечали на мои вопросы .

Берегите  наш  лес,

Он – источник всех чудес!

Чтобы всюду зеленели

Сосны, вязы, клёны, ели,

Берегите лес!

Белке, кунице, зайцу, лисице

Лес – дом родной.

Птице и зверю хочется верить в мир и покой! (рассказывает ребёнок )

Ребята, я наблюдала за Вами всю вашу прогулку. Какие Вы молодцы, как много знаете и обо мне, и о лесе. А как замечательно Вы себя вели в нашем лесном доме!

Давайте  вспомним о чём мы говорили на занятии ? Молодцы !

 Лесные жители, как настоящие гостеприимные хозяева, приготовили Вам гостинцы – мои дары: грибы и орешки.

Вы всегда желанные гости в лесном доме, только не забывайте, пожалуйста, любить и беречь природу.

Лес – богатство и краса,

Береги свои леса!

Враг природы тот,

Кто леса не бережёт!( читает ребёнок )

Вот стоит осенний лес

В нём много сказок и чудес

Слева –сосны , справа – ели

Дятел сверху тук да тук !

 Глазки ты открой -закрой

И скорей бегом домой !

До скорой новой встречи в лесу, ребята!

выход из леса под музыку

 Берегите русский лес,

Он – источник всех чудес!

Чтобы всюду зеленели

Сосны, вязы, клёны, ели,

Берегите лес!

Белке, кунице, зайцу, лисице

Лес – дом родной.

Птице и зверю хочется верить в мир и покой!

(Звучит музыка. Появляется Осень с корзинкой печёных грибочков и орешков и угощает детей)

                                                       

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.